Hierbij een update van de voortgang  van het beheer sportcafé door de zaal sport verenigingen.

Algemene informatie:

De gemeente is de beheerder van de sporthallen en de horecagelegenheden. Wat betreft dat laatste: ze sluiten een huuroverkomst af met een brouwerij ( in dit geval In-Bev) en met een horeca ondernemer. De huidige ondernemer heeft al een tijd lang aangegeven te willen stoppen en de bouw van de derde sporthal met het daarbij behorende vertrek van de volleybal vereniging heeft dit proces alleen maar versneld.

Huidige situatie overnemen van de horeca gelegenheid door de zaal sport verenigingen: Er zijn al verscheidene bijeenkomsten geweest tussen de zaalsport verenigingen en de gemeente met daarbij ook aanwezig een door de gemeente ingehuurd extern bureau dat landelijke ervaring heeft met dit soort situaties.

Er is een bel actie geweest onder de leden van andere zaalsport verenigingen (hand-/basketbal)en de senioren vereniging sport overdag. Niet binnen onze vereniging omdat er na rondvraag door het bestuur (bijna) geen animo was onder onze leden om zich beschikbaar te stellen (wat ik zeer betreur). Deze bel actie heeft meer dan 100!! toezeggingen opgeleverd en heeft ons (de deelnemers aan de bijeenkomsten) doen besluiten om de overname versneld proberen door te voeren.

Dit houdt in:

Het schrijven van een beleidsplan door de namens de gemeente aanwezige coördinatrice. Dit beleidsplan moet o.a. dienen om de benodigde financiën, die nodig zijn om de huidige beheerder uit te kopen en een face lift van de huidige horeca gelegenheid te realiseren, beschikbaar te laten stellen door de gemeente raad.

  1. Er wordt een intentie verklaring (tussen brouwerij en zaalsportverenigingen) getekend.
  2. Het vormen van een stichting bestuur (hier mogen officieel geen bestuursleden van de deelnemende verenigingen zitten dus zijn we nog op zoek naar mensen die zich hiervoor beschikbaar willen stellen). Ik zal jullie met behulp van onze nieuweschitterende en aan de huidige normen voldoende site – op de hoogte houden van de voortgang!

Ik wil nog eens benadrukken dat de nieuwe vorm van beheer van het sportcafé ook voor onze vereniging zeker voordelen heeft. Zoals b.v.:

  1. Moderne inrichting
  2. Beheersbare openings tijden
  3. Het houden van feestavond
  4. Geen horeca prijzen van de versnaperingen

Ik wil jullie dan ook nog een vragen er nog eens over na te denken je toch beschikbaar te stellen als vrijwilliger. Dit kan zijn voor b.v. bar diensten (ook al is het maar voor een paar uurtjes op jaar basis!!).

Voor eventuele vragen kun je terecht bij leden van het bestuur.

Vriendelijke sportgroet,

Namens het bestuur,

De voorzitter.

  1. Vergeer