De Bornse zaalvoetbalvereniging EBZV’85 (Eerste Bornse Zaalvoetbal Vereniging) is op 28 februari 1985 opgericht om recreatief te zaalvoetballen door wat oudere voetballers die zich niet meer zo thuis voelden op het veld.

Met name de lange winterstops en zelfs wedstrijden die in juni niet door konden gaan vanwege het slechte weer, waren aanleiding om de mogelijkheden voor een zaalvoetbalclub te bekijken. Willy Kruit, Bennie Kroon en Rudolf Ketelaar namen het initiatief voor de totstandkoming van de club.

Het lukte de vereniging in de beginjaren niet om eigen uren in de Bornse sporthal te bemachtigen, waardoor ook alle thuiswedstrijden elders gespeeld moesten worden. Momenteel beschikt de vereniging over 3 ‘eigen’ uren op de vrijdagavond. Dit dankzij de bouw van de tweede sporthal. Deze urenuitbreiding leidde tot een explosieve groei van het ledental, waardoor de vereniging een seizoen lang, met dertien teams uitkomend in de competitie, de grootste zaalvoetbalvereniging in de regio was.

Dat het zover heeft mogen komen is vooral te danken aan de inzet van enkele oudgedienden in het huidige bestuur. De vereniging was enkele jaren geleden op sterven na dood maar mede dankzij het doorzettingsvermogen van het toen nieuw gevormde bestuur is de huidige vereniging ontstaan.

Het motto van dit bestuur was: niet de prestatie maar het plezier in de sport is het belangrijkste. Voeg daarbij een goede organisatie met duidelijk omschreven taken van de bestuursleden en het succes moest wel komen.

EBZV’85 houdt al meer dan 35 jaar stand-in het wisselvallige zaalvoetbalwereldje. Wat begon als een afscheiding van de veldvoetbalvereniging BZSV de Blauwwitters is uitgegroeid tot één van de boegbeelden van het Twentse zaalvoetbal.

In de afgelopen 35 jaar is ook gebleken dat de vaste teams (de zogenaamde “vriendenteams”) het langst bij een vereniging blijven en er worden nog steeds dergelijke teams aangemeld.

Doel EBZV-’85: Een met ongeveer 10 teams spelende zaalvoetbalvereniging waarbij alle leden plezier in de sport als eerste vereiste zien en waarvan het spelpeil langzaam naar een hoger niveau gebracht wordt. Er is nog ruimte voor aanmelding van nieuwe teams.

Aan-/Afmelden als lid bij EBZV’85:

Aanmelden via de secretaris van EBZV (zie Contact pagina). Aanmelden kan gedurende het hele seizoen.

Opzegging van het individuele lidmaatschap kan uitsluitend via de secretaris van EBZV (zie Contact pagina) en dient vóór 1 juni te geschieden. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 juli daaropvolgend, bij einde verenigingsjaar. Ook een tussentijdse afmelding wordt gezien als een opzegging vóór de eerstvolgende 1 juni: het lidmaatschap eindigt ook dan per 1 juli daaropvolgend, bij einde verenigingsjaar.

Reglementen/Draaiboek EBZV’85:

Informatie: Draaiboek/Reglementen van EBZV.

Privacy wet (AVG/GDPR):

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze Europese privacywet (GDPR – General Data Protection Regulation) bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. De AVG zal de privacy rechten van mensen scherper gaan waarborgen.

Informatie:  Rijksoverheid.

EBZV’85 respecteert jouw privacy. In de Privacyverklaring van EBZV’85 willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe de club persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Dit van personen die ons persoonsgegevens verstrekken via de website en toepassingen van de club of bij registratie bij EBZV’85.

Historie ledenaantal EBZV’85:

Verloop ledenlijst EBZV sinds het ontstaan van de club in 1985:

Ere-leden EBZV’85:

Op onderstaande foto (gemaakt tijdens het 25 jarig jubileum) staan de “ere-leden” van EBZV’85, vlnr:  Randy Marcus, Gerrit Maathuis, Rudolf Ketelaar, Bennie Kroon (Willy Kruit ontbreekt).

Koninklijke onderscheidingen Voorzitter en Penningmeester EBZV

Op 26 april 2017 hebben onze voorzitter Ton Vergeer en penningmeester Hans Riezebeek een koninklijke onderscheiding ontvangen als Lid in de Orde van Oranje Nassau voor hun verdiensten voor EBZV in de afgelopen 30 jaar.