Van de voorzitter:

Status sportcafé; er wordt momenteel door ongeveer 20 vrijwilligers gewerkt aan de schoonmaak / sloop en herinrichting. Nieuwe koelcel / verandering bar en inrichting enz.
Er wordt  met veel enthousiasme door verschillende partijen gewerkt. Ik wil hierbij onze leden vragen toch nog eens goed na te denken over de inzet als vrijwilliger. Vanuit de andere verenigingen is er wel veel animo. Het heeft ook voor onze vereniging veel voordelen.